La Convenció de Drets, un pas decisiu però no suficient

Entrevista realitzada per “Solidaridad Digital” a Rafael de Asís sobre la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat. Ens quedem amb 5 idees: Gràcies a l´existència de la Convenció la discapacitat ja és un tema de drets humans. Implica la possibilitat d´iniciar procesos judicials i lluitar perquè aquests drets s’assoleixin a la realitat, no  només......

+ info

Acte Fundacional LADD

Acte Fundacional LADD

L’acte ha estat celebrat amb la presencia de tots els socis fundadors, en el mateix s’ha signat l’acta fundacional, s’han aprovat els estatuts i s’ha constituït la junta directiva....

+ info