9 d’octubre | 18:00 | Palau Macaya 

Quan una persona té una discapacitat, les administracions doten prestacions económiques per tal d’aportar els suports necessaris i per compensar l’excés de despesa o la pèrdua d’ingressos que la discapacitat comporta a la persona i/o a la seva família.
Un bon coneixement d’aquestes prestacions, de quina administració depenen i la manera d´accedir-hi permet a les famílies sol·licitar-les o reclamar-les. 
L’Elsa Salgado ens orientarà sobre les prestacions més importants en aquesta sessió enfocada a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquesta xerrada està dirigida exclusivament a sòcies i socis de la LADD.

Us podeu inscriure aquí 👇🏾
    elsa salgado