AVÍS GENERAL WEB
Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de LADD. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.
El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de LADD.
LADD no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de LADD.
Els anunciants i patrocinadors amb els que LADD pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de LADD.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de LADD. Tots aquells continguts dels quals LADD no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.
En aquest darrer cas, es reflexarà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
LADD no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.
LADD es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que LADD ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor
LADD eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Limitació de la responsabilitat
LADD no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.