Aquí podeu trobar documents d’interés:

Memòria 2021 LADD

Descarregar

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat en lectura fàcil ( Ajuntament de Barcelona)

Descarregar

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu

Descarregar

Estatuts de la LADD

Descarregar

Documents i videos-ponències sobre inclusió laboral

Anar-hi