Aquí podeu trobar documents d’interés:

Memòria i estat de comptes 2022 LADD

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat en lectura fàcil ( Ajuntament de Barcelona)

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu

Estatuts de la LADD

Documents i videos-ponències sobre inclusió laboral