Manifest

 

Defensem els drets de les persones amb discapacitat intel.lectual i del desenvolupament.

 

Manifestem que:

 • El nostre marc és la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, que imposa un canvi de paradigma.
 • Tothom té dret a l’autonomia i a la independència, amb els suports que siguin necessaris.
 • Vetllarem per a què les persones amb discapacitat intel·lectual puguin exercir tots els seus drets i deures en igualtat de condicions que la resta de ciutadania.
 • Promourem aquells canvis socials, jurídics i legals que permeti a les persones amb discapacitat intel·lectual assolir la seva plena integració a la societat en totes les etapes de la seva vida.
 • Impulsarem la no discriminació, el respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat intel·lectual com a part de la diversitat que ens enriqueix a tots.
 • Analitzarem, valorarem i lluitarem pels mandats que marca la convenció.

 

I ho farem: 

 • Des de la independència econòmica de les administracions públiques.
 • Cooperant i fent xarxa amb administracions, entitats i organitzacions.
 • Amb l’aportació de recursos (econòmics, voluntariat i de tot tipus) de persones sòcies i donants, de caràcter privat.

 

Signo aquest Manifest com a mostra de la meva adhesió:

  He llegit i accepto la política de privacitat