Us comuniquem que amb data 7 de maig hem constituït una associació, la LADD, que té com a objectiu treballar per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat   intel·lectual i del desenvolupament, posant l’èmfasi en las causes o factors socials que originen la discapacitat i situant-la com a qüestió de drets humans, d’acord amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

L’acte ha estat celebrat amb la presencia de tots els socis fundadors, en el mateix s’ha signat l’acta fundacional, s’han aprovat els estatuts i s’ha constituït la junta directiva.