El passat dia 21 de Novembre, la LADD va organitzar una xerrada a càrrec del Síndic de Greuges, presentada per la periodista Elisenda Camps, amb el títol: “La defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament”. Es va dur a terme a les instal·lacions de Caixa Fòrum i van assistir unes 90 persones.

El Sr. Rafael Ribó va exposar que entre les seves funcions està la d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desprotegides davant l’actuació, o falta d’actuació, de les administracions, i cuidar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar el seu funcionament i protegir a les persones, i des d’aquesta posició va animar al públic a què li fessin arribar les seves queixes.

També ens va parlar de la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat que recull els drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones amb Discapacitat.

Va valorar la LADD com una entitat independent que té com a funció la lluita pels Drets i ens va encoratjar a seguir treballant en aquesta línia.

L’Elisenda Camps va comentar aspectes de la LADD, el perquè de l’entitat i l’interès de donar-li suport; també va atendre el torn de preguntes que es varen presentar per escrit.

La Jornada va ser molt interessant i esperem seguir treballant amb el Síndic de greuges per tal de treballar aspectes d’importància en relació als Drets.

LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - Resum de la conferència del Síndic Sr. Rafael Ribó