Esade Alumni Social té l’objectiu de que els ex-alumnes d’Empresa o Dret d’aquesta escola de negocis puguin participar com a consultors solidaris en projectes del tercer sector, organitzats en equips de treball. Enguany un dels projectes s’ha assignat a la Ladd i en concret per ajudar-nos a analitzar a fons el tema del copagament.

El passat dia 14 de desembre va tenir lloc la primera sessió amb el grup d´advocats professionals ex-alumnes d’ESADE que ens ajudaran a valorar la situació legal del copagament de les persones amb discapacitat intel·lectual que reben el servei de llar residència o de residència.

Des de LADD, la nostra interpretació és que l’aplicació de l’ordre BSF/130/2014 suposa una vulneració de l’esperit de l’article 19 de la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat.

El projecte es crea amb l’objectiu de fer una anàlisi jurídica que ens ajudi a valorar la situació en base a impugnar l’ordre o requerir una modulació del pagament actual, i definir quins termes i quines vies jurídiques serien les més idònies per a la reclamació dels drets vulnerats.

A aquesta primera reunió van assistir la responsable de projectes, un equip de 5 advocats per part d’ESADE, i 5 membres de la comissió de copagament per part de la LADD.

Agraïm a tot l’equip d´Esade la seva disponibilitat, ganes i empenta per col·laborar en un tema tan important per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Esperem el mes de Juny poder aportar les conclusions del treball realitzat.