El dia 2 d’octubre vam organitzar la ponència “La inclusió laboral, una visió internacional”, en el marc del procés de reflexió recolzat pel Palau Macaya (Obra Social la Caixa).

Don Gallant des de Canadà, Anne O’Bryan des de UK i Boni Martínez des de Mallorca, ens van aportar les seves experiències i punts de vista.

Hem finalitzat la primera fase del projecte, en el que hem entrevistat a 110 persones de tot el territori català (entitats, empreses, col.lectiu, famílies, administració), gracies a una xarxa de 25 voluntàries i voluntaris. La finalitat de la primera fase era fer una diagnosi que compti amb els punts de vista de tots els agents implicats. Es tracta d’un problema sistèmic, que repercuteix en un 90% d’atur i els sous més baixos de tots els col·lectius.

Raons? Diverses. Potser la més important és el gran desconeixement que es té de les persones amb discapacitat intel·lectual, i que genera por en les empreses a l’hora de contractar-los (“Seràn bons empleats?” “En comunicarem bé?” “Què faig si surt algún problema?”). La fòrmula del treball amb suport destaca com una solució òptima, ja que les empreses es senten recolzades en tot el procés i per la persones amb discapacitat és una ajuda imprescindible a l’hora d’abordar el món laboral. D’altra banda, les empreses que ja han contractat manifesten una alta satisfacció.

En Don Gallart, de ReadyWillingandAble de Canadà justament ens va explicar com el govern del seu país, que va detectar una situació molt similar, ha apostat per crear una organització estatal que promou en l’àmbit empresarial els avantatges de contractar el col·lectiu. No es pretén crear llocs especials, sinó que les empreses que tenen una vacant considerin aquest col·lectiu a l’hora de cobrir-la, a partir de raons empresarials. I una vegada han pres la decisió, RWA els conecta amb les diverses entitats que ofereixen el treball amb suport.

L’Anne O’Bryan comparteix amb en Don la convicció que és un col·lectiu que pot aportar molt a les empreses: diversitat, productivitat,  bon ambient laboral… Des de Project Search han creat un programa de formació d’un any que es fa totalment inserit en grans empreses, on els estudiants poden rotar en departaments diversos i així acabar de definir en quin àmbit són més competents i treballen més a gust. Una gran aportació  del programa és l’èxit obtingut en la inclusió en grans centres hospitalaris, amb àrees diverses (compres, logística, cura d’espais, atenció a les persones…) on aquests joves encaixen molt bé. El nivell d´inclusió que obtenen és superior al 65%.

Finalment, en Boni Martínez ens va explicar les oportunitats que ofereix el nou canvi de normatives a les Balears. La principal innovació rau en la flexibilitització i personalització del sistema: té en compte diversos models d’inclusió laboral (horaris, espais protegits o ordinaris..) i la possibiltat de realitzar canvis segons el moment vital de cada persona.

Us convidem a veure el vídeo sencer de les ponències: https://www.youtube.com/watch?v=K91X7dRmw7Y

La segona fase del projecte de reflexió serà a porta tancada, ja que consistirà en 7 dinàmiques de grup amb entitats, empreses, persones amb discapacitat intel·lectual i professionals de l’entorn legal. L’objectiu de la segona fase és construir propostes i noves solucions i quedarà tancada amb una pònencia al primer trimestre del 2019 on es presentaràn les conclusions i el més important: què cal fer per revertir aquesta situació de vulneració de drets.

La Convenció de l’ONU reconeix el dret a un treball en entorns inclusius, un sou digne i lliurement acceptat per la persona. Hem de seguir lluitant perque aquest dret no es quedi al paper i acabi essent una realitat al nostre país.

Agraïm de nou al Palau Macaya i a l’Obra Social la Caixa la oportunitat que ens ha donat de tirar endavant aquest projecte destinat a transformar la inclusió laboral i social del col·lectiu.

__________________________________________________________________________

Més informació dels ponents:

Anne O’Bryan (UK), Responsable de Project Search a Europa. L’Anne té una llarga trajectòria en la promoció del treball remunerat per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual i de l’espectre autista. A la dècada dels 80 va ser capdavantera en el desenvolupament del treball amb suport. Actualment lidera el programa americà Project SEARCH a Europa. Consisteix en un any de preparació laboral amb immersió total al lloc de treball. Això facilita una combinació perfecta d’instrucció a l’aula, exploració professional i entrenament pràctic. Treballen amb un equip que inclou la seva família, l’instructor i l’especialista en ocupació de cada entitat i junts desenvolupen el suport necessari per a la transició exitosa des de l’educació fins al món laboral.

https://www.linkedin.com/in/anne-o-bryan-39302431/

Don Gallant (Canadà), Director Nacional ReadyWilling&Able. El Don és director de RWA, una associació nacional finançada pel Govern del Canadà i activa en 20 comunitats de tot el país. Fou creada per augmentar la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i de l’espectre autista. I com ho fan? Informant, convencent i creant demanda en les empreses, per tal que siguin més proactives a l’hora de donar oportunitats laborals a persones del col·lectiu. Trencant estigmes. Eliminant barreres. Comunicant casos d’èxit. Explicant els beneficis amb un enfoc empresarial. I connectant aquestes empreses amb les entitats d’inserció. Conversar amb el Don és fer-ho amb una persona que creu fermament que tothom té el dret a treballar i les capacitats per a fer-ho, i que en l’entorn empresarial d’avui, la diferència entre l’èxit i el fracàs rau en el talent i la diversitat d’habilitats del personal.

http://readywillingable.ca

Boni Martínez (Mallorca), Gerent de Mater Misericordiae. El Boni té esperit d’emprenedor social i és gerent de l’organització Mater Misericordiae: una entitat mallorquina que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de la seva vida, amb serveis d’escola, formació, residencials, oci, treball… Segons el Boni, caldria abordar la inserció laboral del col·lectiu des d’una absoluta flexibilitat i personalització, fugint de la rigidesa. Cada persona és diferent i necessita entorns i suports diferents, que poden variar al llarg de la seva vida. Desitja un model on els camins siguin d´anada i tornada i on les persones tinguin sempre garantida una renda mínima que els permeti viure amb dignitat.

https://www.linkedin.com/in/bonimartinez/