Des de la LADD celebrem aquest acord signat pel Govern i Cocarmi, i esperem que es faci sota el marc de la Convenció de la ONU.

Entre el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, la taxa d’atur és de més del 80%, i és un dels principals drets vulnerats de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU.

L’acord del 22 de febrer és una noticia que va en línia amb les demandes de les famílies des de fa molts anys, i ho veiem com una oportunitat per revertir una situació estructural de manca d’accés a la feina. Confiem, a més, que serveixi per equilibrar els recursos assignats al suport del treball en empreses ordinàries, i que vagi acompanyat d’un canvi de lleis com ja han fet en altres comunitats com Balears.

A Catalunya, hi ha dos principals accessos al mercat laboral per el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual: els Centres Especials de Treball i el Treball amb Suport.

Segons la Convenció de Drets de la ONU, el treball de les persones amb discapacitat s’ha de realitzar en entorns ordinaris i normalitzats. Per a les persones amb discapacitat intel·lectual, això només és possible si és compta amb suports . No obstant això, la majoria de recursos es destinen als centres especials de treball (CETs), en entorns protegits.

Cal tenir en compte que els CETs es van crear els anys 80 per donar ocupació en un entorn protegit a persones d’especials dificultats (com el nostre col·lectiu) o com a trampolí formatiu per entrar al món de l’empresa. La seva funció i el perfil de persones que contracten ha anat quedant desvirtuada amb els anys i des de la Ladd creiem que el nou acord seria una excel·lent ocasió per recuperar-ne la funció original.

Com a entitat defensora de drets, considerem prioritari que s’implementin mesures de manera transversal al Govern, amb la implicació de les diverses Conselleries i amb canvis legislatius, per tal d’incrementar l’ocupació del notre col·lectiu amb sous dignes. I especialment en entorns normalitzats, que és la gran assignatura pendent, especialment quan ho comparem amb el mandat de la ONU.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=332602&fbclid=IwAR320OQuQAft0MWW2R3xuYOd78-sNIlmmvYGnPoyCEI9XzqmJofNQxa6DLg–%C2%A0