EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL ÉS UN  DRET FONAMENTAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

En relació al nou SMI decretat pel Govern Estatal i en relació al comunicat de lectura fàcil de l’Associació Empresarial d’economia social Dincat(AEESDINCAT), en el qual es fa constar:

 

  • Recomanar als Centres Especials de Treball(CET) continuar amb els salaris de 2018(735,9€) fins que es millori el finançament dels CET i es puguin assegurar els llocs de treball.
  • Que quan s’aconsegueixi aquesta millora es pagui el SMI des de l’1 de gener
  • La intenció és que aquestes recomanacions durin el menys possible, màxim fins a l’abril. S’espera poder pagar la diferència de salaris al febrer SI les administracions públiques garanteixin millorar el finançament
  • L’objectiu es poder acabar pagant els 900€ des de l’1 de gener, però també durant els pròxims mesos i durant tota la trajectòria professionals dels (CET).

La LADD, Associació en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, comuniquem que:

  • L’increment del SMI és una gran notícia, pels treballadors i treballadores en general i en particular pels treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats que treballen en els CET.
  • Valorem la voluntat de l’AEESDINCAT de buscar una sortida durant tot l’any 2019, però en cap cas, podem estar d’acord en que la solució resti supeditada a SI les administracions públiques garanteixin millorar el finançament.
  • El SMI és un dret al que tenen dret tots els treballadors i treballadores de l’Estat, i, per cap motiu, se’ls pot negar aquest dret.
  • Som conscients que els CET estan travessant una situació delicada, però no és just que per pal·liar la situació de bloqueig entre els CET i l’administració, la conseqüència hagi de recaure a l’esquena dels treballadors i treballadores més febles de la cadena productiva.
  • També som conscients que alguns CET no han seguit les recomanacions de l’AEESDINCAT i estan pagant, des del mes de gener, als seus treballadors i treballadores el SMI decretat pel Govern Estatal.

És per tot l’esmentat que la LADD fa constar el seu total rebuig amb la recomanació de l’AEESDINCAT, entenent que, l’esmentada recomanació, atempta als drets laborals dels treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual contractades sota el règim de relació laboral de caràcter especial dels Centres Especials de Treball.

Tanmateix, sol·licita a l’AEESDINCAT que reconsideri el seu posicionament i recomani a les seves entitats associades que es pagui el SMI establert a partir del mes de gener, així com que es respectin els complements salarials, triennis i hores de treball que els treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual gaudien abans de l’increment del SMI. Per altra banda, fem constar que demanarem als òrgans corresponents que es preguin les mesures oportunes per tal que es respecti el dret laboral de tots els treballadors i treballadores amb discapacitat intel·lectual, que, alhora, són la raó de ser dels Centres Especials de Treball sense afany de lucre de Catalunya.

Barcelona a, 20 de febrer de 2019