L’Associació en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual -LADD- manifesta la seva preocupació envers la sentència del TSJC que permet l’absorció de l’antiguitat per assolir l’SMI (salari mínim interprofessional) en els Centres Especials de Treball 

Recentment s’ha fet pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al càlcul del salari mínim en els Centres Especials de Treball.

El que indica aquesta sentència és que l´import corresponent a l’antiguitat es podrà incloure en l’import del salari mínim. És a dir, l’antiguitat deixa de tenir un valor econòmic per a les persones amb categoria de peó als centres especials, en la majoria de casos persones amb discapacitat intel·lectual.  Això no passa en cap altre col·lectiu ni sector!

Aquest fet atempta directament contra l’article 27 de la Convenció Internacional de Drets de la ONU, que reconeix el dret a totes les persones a treballar en igualtat de condicions.

A més, l’aplicació d’aquesta sentència comporta un greuge que encara fa més precària la vida  d’aquest col·lectiu de persones especialment vulnerable i crea un precedent molt preocupant de cara al futur.

Tanmateix, ens congratulem pel fet de que hi ha alguns Centres Especials de Treball d’iniciativa  social que han decidit mantenir l’antiguitat dels treballadors/es com un valor addicional al salari mínim, respectant així els seus drets laborals. Essent conscients de les tensions econòmiques que pateix el sector, ens sembla doblement meritori per part d’aquests centres posar els drets per damunt de qualsevol altra consideració.

Des de la LADD seguirem lluitant perquè els drets reconeguts en la Convenció ho siguin també en la realitat, en totes les polítiques i actuacions.  Per tant donarem tot el nostre suport als sindicats CCOO i UGT en el cas de presentació d’un recurs al  Tribunal Suprem. I durem a terme aquelles altres accions legals que siguin pertinents en la defensa dels drets, la igualtat i la no discriminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Barcelona, 29 de novembre de 2019

LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - Manifest de la LADD respecte al càlcul del Salari Mínim als Centres Especials Treball