Des de la LADD considerem indispensable la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en la defensa dels seus drets. Des de la creació de l’entitat han estat presents a la Junta, però fins ara no haviem pogut encaixar de manera adequada la seva participació plena en els temes a tractar ni en la presa de decisions.

Amb aquest objectiu, el passat dissabte 14 de desembre de 2019 va tenir lloc la primera trobada per iniciar el consell de participació de les persones que han de ser les protagonistes en la defensa dels seus drets.

Van participar un total de 9 persones amb el suport i la dinamització de l’Henar González col·laboradora de la LADD, i el Leo Helguera, membre de la LADD. En aquesta primera trobada es va començar a parlar d’aquells temes relacionats amb els drets que són importants per a ells, però també va servir per decidir el nom d’aquest consell i la periodicitat amb que ens trobarem. Tot i que encara s’ha d’acabar de consensuar, provisionalment el nom triat és el del Consell de Defensors i les reunions es realitzaran de forma bimensual. I ja tenim grup de Whatsapp, molt important per un contacte més directe: les tecnologies són sempre un suport important.

La valoració és molt positiva: ens hem trobat un grup de persones amb moltes ganes de treballar i amb idees i propostes que anirem desenvolupant en les properes reunions.

Volem agrair al Grup Caliu la cessió de l’espai per poder fer la reunió.

LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - El Consell de Defensors de la LADD comença a treballar
LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - El Consell de Defensors de la LADD comença a treballar
LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - El Consell de Defensors de la LADD comença a treballar
LADD (L'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual) - Bloc - El Consell de Defensors de la LADD comença a treballar