El nou Codi Civil canviarà la manera d’abordar l’autonomia personal

Per Natalia Moral, advocada i membre de la Junta de la LADD

S’estan movent moltes coses a nivell legislatiu (tan a Catalunya com a  Espanya) respecte als procediments que modifiquen la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat intel·lectual.

També s´estan replantejant els suports que ha de tenir tothom en  l’exercici de llur capacitat jurídica. 

L’objectiu és adaptar les normatives a la Convenció de la ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Què ens diu aquesta Convenció? Doncs que totes les persones (totes) han de poder prendre les seves decisions i exercir els seus drets.

El projecte és ambiciós i suposa un canvi de paradigma: canviar l´actual model -molt centrat en la incapacitació per protegir les persones- per un de nou que les ajudi a prendre les seves pròpies decisions. Les persones han de poder escollir també ens quins àmbits i de quina manera volen ser ajudades.

Les paraules clau que impregnen aquest canvi són: els SUPORTS que en tot moment han de tenir les persones que ho necessitin i MÀXIM RESPECTE A LA SEVA VOLUNTAT.

En la fase actual s´està demanant a les entitats i col·legis professionals que aportin comentaris i millores, i així ho estem fent també des de la LADD. Us anirem informant a mida que tot vagi avançant, amb petites píndoles informatives. 

Natalia Moral, advocada i membre de la Junta de la LADD