Per Natalia Moral, advocada i membre de la Junta de la LADD

S’estan movent moltes coses a nivell legislatiu (tan a Catalunya com a  Espanya) respecte als procediments que modifiquen la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat intel·lectual.

També s’estan replantejant els suports que ha de tenir tothom en  l’exercici de llur capacitat jurídica.

L’objectiu és adaptar les normatives a la Convenció de la ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Què ens diu aquesta Convenció? Doncs que totes les persones (totes) han de poder prendre les seves decisions i exercir els seus drets.

El projecte és ambiciós i suposa un canvi de paradigma: canviar l’actual model -molt centrat en la incapacitació per protegir les persones- per un de nou que les ajudi a prendre les seves pròpies decisions. Les persones han de poder escollir també ens quins àmbits i de quina manera volen ser ajudades.

Les paraules clau que impregnen aquest canvi són: els SUPORTS que en tot moment han de tenir les persones que ho necessitin i MÀXIM RESPECTE A LA SEVA VOLUNTAT.

En la fase actual s’està demanant a les entitats i col·legis professionals que aportin comentaris i millores, i així ho estem fent també des de la LADD. Us anirem informant a mida que tot vagi avançant, amb petites píndoles informatives.

Natalia Moral, advocada i membre de la Junta de la LADD