La publicació que no us podeu perdre sobre vida independent!

Té tres coses que ens encanten. Que s´ha fet comptant amb l’opinió de persones amb discapacitat intel·lectual. Que treballa a favor de la seva autonomia personal. I que hi ha una versió en lectura accessible.

Es centra en el dret que tenen totes les persones amb discapacitat a decidir on volen viure i a accedir als suports necessaris. Identifica els 5 principals reptes als quals s´enfronten aquestes persones per avançar en els seus projectes de vida independent i ser “la millor versió de si mateixes”.  

Aquesta publicació ha estat coordinada per la Carol Puyaltó i es basa principalment en la recerca realitzada pel Grup de Recerca en Diversitat de l’Universitat de Girona.

Us ho podeu descarregar aquí:

http://ladd.cat/wp-content/uploads/2020/11/Llibre-Discapacitat-intellectual-i-el-dret-a-la-vida-independent.pdf