Des de la LADD fa dos anys que reclamem al Govern i partits polítics que el copagament residencial està mal aplicat. I tenim un informe jurídic que ho avala.

Què és el copagament residencial i què reivindiquem?

El copagament consisteix que les administracions públiques assumeixen el cost íntegre dels serveis per a les persones que no tenen recursos i, en canvi, estableix uns barems perquè les que si que en tenen en paguin una part.

❌ El problema ve quan aquest copagament s’aplica amb un plantajement confiscatori, poc objectiu i poc transparent. I així és com, en aquests moments, s’està aplicant a Catalunya a les persones amb discapacitat que viuen en llars residencials o residències.

 Com s’està calculant la base del copagament

Cal diferenciar dues grans partides en el cost d’aquestes residències: el cost de viure (manutenció: menjar, dormir, la llum, l’aigua…) i el mòdul social, que és el cost que tenen tots els suports relacionats amb la discapacitat.  La llei diu que el copagament només es pot aplicar sobre el cost de viure, ja que el mòdul social ha de quedar cobert per les administracions públiques. És a dir, no es pot carregar sobre la persona que té la discapacitat, sinó que és un cost que s’assumeix de manera solidària per la societat, amb els nostres impostos.

❌ El copagament només es pot aplicar sobre el cost de viure/manutenció.

I quin és aquest cost? L’any 2009 es va fer un estudi per determinar quin era el  % que representava. Agafem el cas d’una llar residència amb suport generalitzat (24 hrs): l’any 2009 es va establir que el cost de manutenció era el 64% del cost total. Però sense cap altre estudi que ho avali, en aquests moments es considera que el cost de viure és el 82% del total! El resultat: es recapta més de les persones amb discapacitat i es redueix el que paguen les administracions.

Amb una xifra s’entendrà millor: el cost total de la plaça és d’uns 2.450€/mes. Si el govern considera que el 84% és el cost de viure…. aquest queda estipulat en uns 2.060€/mes. Però, en canvi, la referència oficial del que costa viure a Catalunya (IRSC) és de 570€/mes/persona. Està clar que la base en la qual es sustenta el copagament està totalment inflada.

Què es té en compte per calcular el que una persona ha de pagar

Tal com hem comentat, el copagament té en compte els recursos de cada persona a l’hora de calcular quina part li tocarà pagar.

❌ La llei és molt clara: només es poden tenir en compte ingressos, però no patrimoni. Per posar un exemple, si la persona té un solar desocupat no es pot incloure. Però si té un pis que li dona un lloguer, aquest ingrés sí que s’inclou.

Doncs bé, a l’hora de calcular el copagament l’administració catalana ho té en compte tot: renda i patrimoni. En contra del que diu la llei.

Perjudicis del copagament residencial mal aplicat:

  • Una persona amb discapacitat pot entrar relativament jove en espais residencials. Tal com s’aplica el copagament, en molt poc temps es pot quedar sense recursos, empobrida per la major part de la seva vida.
  • En l’actualitat, moltes famílies ja no deixen els seus estalvis i herència als fills i filles amb discapacitat. “Millor que ho heretin tot els germans o altres familiars”. En definitiva, si les persones no tenen recursos serà l’administració qui se’n farà càrrec. Però aquesta situació no deixa de ser un patiment per a les famílies, que senten que és injust discriminar d’aquesta manera un dels fills o filles, justament el qui té més necessitats.

Proposta de la LADD:

✔️ Fer un estudi que determini quin és realment el cost del mòdul social.

✔️ El cost de viure no podrà superar mai algun indicador referent i objectiu (com ara l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, actualment 569,12€)

✔️ A l’hora de calcular el copagament, comptarà només la renda (ingressos), mai el patrimoni.

✔️ El càlcul del què cada persona ha de pagar ha de ser transparent i comprensible.

 

Copagament: sí. Però just, transparent i no confiscatori. 

 

Podeu accedir aquí al 200622 Dictamen jurídic LADD  que exposa aquest tema amb tota la base legal i amb molta més profunditat.