El 19 de juny vam mantenir una reunió amb Laia Asso, directora general d’educació inclusiva i Sisa López, subdirectora general de planificació i gestió d’educació inclusiva. Per part de la LADD: Maite Ruiz, Montse Tarridas i Sonsoles Iglesias.  Una reunió que valorem molt positivament malgrat que queden importants interrogants que cal seguir resolent.

Aquest és el resum dels temes que hem parlat 👇🏾

1- Titulació ESO:

 • Les resolucins del Síndic i del Parlament de Catalunya indiquen que qualsevol alumne que assoleixi els objectius del seu Pla Individualitzat ha de graduar-se.
 • Estem a final de curs i la majoria d’escoles i EAPs no han rebut aquestes indicacions: molts alumnes amb discapacitat intel·lectual segueixen sense graduar-se.
 • Un dels motius és perquè actualment les dues ofertes formatives adaptades post-ESO (IFE, PFI)  limiten l’accés als joves que tenen el títol.
 • Ens confirmen que a partir del curs vinent hi haurà instruccions molt clares de què tot l’alumnat que assoleixi el seu PI obtingui la titulació.
 • Des de la LADD demanem que es faci una bona comunicació tan a les escoles com als EAPs i Inspecció.
 • També ens confirmen que per accedir als IFES aquesta la titulació ja no representa cap limitació ni resta punts (encara que en alguns llocs de la web s’indiqui el contrari).  Sí que es manté en el cas del PFIs.

2- Retroactivitat en la titulació de l’ESO:

 • Com ja hem fet amb diferents partits polítics, demanem que el reconeixement a la titulació sigui retroactiu per tot aquell alumnat que hi hagi hagut de renunciar per seguir-se formant.
 • Comenten que la titulació és competència de cada centre educatiu i no es pot donar des del Departament.
 • Preguntem si es podria crear una convalidació per aquells alumnes que hagin superat un PFI o IFE. Sembla que seria factible i quedem pendents de resposta.
 • Ens comenten que una família ha portat el cas concret del seu fill als tribunals. En funció de com es resolgui, podria ajudar a fer que altres alumnes en la mateixa situació també l’obtinguim. Estarem atentes.

3- Accés als IFEs:

 • Com és que tenen més punts els alumnes més joves? Alguns acaben l’etapa ESO amb 16, altres amb 18 o fins i tot 20 anys. Resulta incomprensible que l’edat pugui ser un nou factor discriminatori. Afavoreix l’alumnat amb menys dificultats i que acaba l’institut amb 16-17 anys.
 • La resposta del Departament és que, sota la filosofia de l’escola inclusiva, tots els alumnes amb discapacitat haurien d’estar a l’escola ordinària i aquesta -sí o sí- acaba als 16 o màxim 17 anys.
 • El nostre argument és que cada alumne té el seu ritme, que s’ha de respectar. Que, a més, els alumnes més grans no tindran ja cap més oportunitat de seguir-se formant, ja que l’accés és fins als 21 anys. I que, en tot cas, el Decret d’Escola Inclusiva ni tan sols està desplegat i que, per tant, la majoria d’alumnes amb discapacitat intel·lectual segueixen acabant l’etapa ESO en escoles especials entorn dels 18-20 anys. Aquesta és la realitat.
 • Expliquem també que la manca de places provoca un patiment molt gran per a les famílies.  Els EAPs sovint recomanen que els joves vagin a un Taller Ocupacional si no tenen plaça a un IFE o PFI. Resulta inaudit.
 • Queda pendent de veure com recull el Departament aquesta demanda tant de places com de criteris d’accés.

4- El dret a seguir-se formant a partir dels 21 anys:

 • Com pot ser que els joves amb discapacitat intel·lectual no tinguin accés a formació adaptada a partir dels 21 anys? És clau per a la seva inclusió laboral i social.
 • Malgrat que la llei catalana de l’FP indica que cal definir itineraris per la formació al llarg de la vida del col·lectiu, no s’ha fet res.
 • Les directores comenten que s’ha creat un grup de treball per la flexibilització dels itineraris i per la formació al llarg de la vida. Demanem que s’involucri a les famílies.

5- Escola Inclusiva

 • Ens informen que per desplegar el Decret calen més temps i recursos dels que inicialment estaven previstos. Però que es van fent passes. I que ja s’han incorporat les conselleries de Salut i Drets Socials al projecte.
 • S’ha inclòs l’escola concertada dins el sistema d’escolaritat inclusiva.

6- Involucració de les famílies:

 • Expliquem que les famílies ens sentim molt poc integrades al sistema: ni ens consulten ni ens informen bé. Però som qui millor coneixem els nostres fills i filles i totes les dificultats que ens anem trobant.
 • Des del Departament recullen aquesta inquietud i la voluntat de participar constructivament.

 

Agraïm sincerament aquesta reunió. Esperem que sigui la primera de moltes i que es vagin resolent els temes que tant ens preocupen.