Autonomia i vida independent, per Carolina Puyaltó

El dret a la vida independent i a ser inclòs/a a la comunitat defensa que totes les persones amb [...]