Autonomia i vida independent, per Carolina Puyaltó

El dret a la vida independent i a ser inclòs/a a la comunitat defensa que totes les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre on i amb qui volen viure i que rebin els suports necessaris per viure segons els seus projectes vitals en entorns inclusius (Convenció dels Drets de les Persones amb......

+ info