Molts joves amb discapacitat intel·lectual acaben l’ESO sense cap titulació. Com pot ser?

  • Aquest alumnat i les seves famílies s’han esforçat molt, segurament més que la majoria perquè tot els costa més.
  • Han fet tot el que l’EAP, el departament d´ensenyament i les escoles els han indicat.
  • Amb o sense continguts adaptats, en escola ordinària o especial, han dedicat molts anys de la seva vida a fer uns estudis que són obligatoris.

Però, malgrat tot, acaben sense CAP titulació, al contrari que els seus companys i companyes.

I això no acaba aquí. Si una escola concedeix el títol a una persona amb discapacitat intel·lectual, automàticament aquesta ja no podrà accedir als programes formatius post-ESO adaptats al col·lectiu (o tindrà menys punts per fer-ho). Això fa que als alumnes que sí que podrien tenir el títol, se’ls aconselli que millor no l’acceptin.

A més, cal entendre que el títol de l’ESO és, de rebot, una acreditació de nivell de català. Una acreditació que l’alumnat amb discapacitat intel·lectual tampoc tindrà. I, per acabar-ho d’adobar, si més tard es volen treure pel seu compte el nivell de català, les proves no estan adaptades. Quin embolic oi?

La situació és molt injusta, perquè es tracta de dues titulacions que després els demanen contínuament! Sobretot per opositar a llocs de l’administració (la mateixa administració que els ha negat el títol).

Ens trobem davant d’un sistema que, en resum, no ha tingut en compte el col·lectiu. Si ho haguessin pensat bé, tot això no estaria passant des de fa tants anys.

De tot plegat ens vam queixar al Síndic de Greuges. I ens han donat la raó!

El Síndic diu que és una DISCRIMINACIÓ i que:

– El Departament d’Educació ha de garantir que l’alumnat amb necessitats especials pugui graduar-se de l’ESO
– Els criteris d’avaluació d’aquest alumnat s’han de basar en un pla de suport individualitzat
– Les persones amb necessitats educatives especials han de poder accedir als certificats de nivell de català

 

Aquí trobareu la documentació en LECTURA FÀCIL >> Resolució Síndic Lectura Fàcil

I si voleu llegir el document complert amb la resposta del Síndic de Greuges? >> Sindic ESO i català LADD exp R_106_2022