Les dades del recent informe realitzat per Dincat i Fundació Granés posen sobre la taula el que les famílies i el sector ja sabem: els drets del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual estan vulnerats en gairebé tots els àmbits.

Com diu la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de l´ONU, cal empoderar a les persones perquè puguin tenir una vida plena, inclusiva i decidir en tots els aspectes de la seva vida, amb els suports necessaris.

La situació actual és molt preocupant 👇🏾👇🏾

 • El 42% manifesten que no han pogut assistir a l’escola, institut o centre de formació que els agradaria.
 •  El 60%  manifesten que no han pogut o no podran seguir estudiant després de l’etapa educativa obligatòria.
 • Només 1 de cada 5 persones actives amb DID té feina.
 • Malgrat la llei obliga les empreses a ocupar un 2% de la seva plantilla amb persones amb discapacitat,  les empreses que contracten persones amb discapacitat intel·lectual és mínima.
 • Un 85% de les famílies considera que les persones han de poder decidir amb els suports necessaris on, amb qui i com volen viure però el 52% no ho han pogut decidir.
 • El 40%  voldria viure en un pis a soles o en parella, però només un 9% gaudeix d’aquesta situació.
 • Els suports que fomenten la vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual són del tot insuficients i dificulten la possibilitat de poder desenvolupar projectes de vida autònoms.
 • La llista d’espera per accedir a un recurs residencial supera els 2 anys.
 • El 28% considera que no han pogut decidir sobre aspectes rellevants per a la seva salut.
 • El 78% pren diàriament fàrmacs (i no tots amb prescripció mèdica), és una població altament medicada. Però en canvi, a les històries mèdiques solen faltar dades rellevants.
 • La patologia dual (discapacitat intel·lectual i problema de salut mental) ha estat gairebé sempre infradiagnosticada i conseqüentment, no tractada.
 • Els estudis evidencien el sobre cost que han d’assumir les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, existint un greuge econòmic significatiu en comparació amb la resta de la ciutadania (en la banda baixa entorn als 27.000€/any i en la banda alta 80.000€/any)

Esperem que, amb aquestes dades sobre la taula, les administracions comencin a actuar.

Si vols confirmar amb dades tots els drets que s’estan vulnerant, només cal que llegeixis aquest informe> Informe_Discapacitat_21_Dincat