Formació Professional

El 50% de joves amb discapacitat intel·lectual no tenen accés a places d’FP adequada quan acaben la Secundària i la majoria no en tindran cap més al llarg de la vida.

La formació professional és clau per a la inclusió laboral, social i personal de les persones amb discapacitat intel·lectual. Nois i noies que han superat amb moltes dificultats i esforç l’etapa d’ensenyament obligatòria es troben després amb poques opcions per seguir-se formant.

Hi ha aproximadament unes 2.000 persones joves amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada que cada any acaben la secundària i necessiten formació professional, però només existeixen 450 places públiques en els actuals PFIs (750 si hi sumem les privades i concertades). Els que poden, es troben amb uns programes de màxim 2 anys i que els aboca al mercat laboral amb només 21 anys, justament aquestes persones que necessiten més formació per sortir al món a defensar un lloc de treball. Les pràctiques són un element clau per apropar els joves a les empreses (i al revés, perquè les empreses perdin la por a treballar amb aquest col·lectiu)

Afegim-hi que al llarg de la vida hi ha una gran manca de formació continuada per a ells.

Sumem-ho tot i tenim com a resultat una bretxa que cada vegada és més gran entre les persones amb dificultats i les que no en tenen cap. I, a més, explica l’elevadíssima taxa d’atur en el col·lectiu, que és del 90%!

Drets vulnerats

Article 24: Convenció Drets Persones amb Discapacitat
Educació

1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l’educació. Amb la intenció de fer efectiu aquest dret sense discriminació i basant-se en la igualtat d’oportunitats, els estats part han d’assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots els nivells, així com l’ensenyament al llarg de la vida, amb la intenció de:

a) Desenvolupar plenament el potencial humà, el sentit de la dignitat i l’autoestima i reforçar el respecte pels drets humans, les llibertats fonamentals i la diversitat humana;

b) Desenvolupar al màxim la personalitat, els talents i la creativitat de les persones amb discapacitat, així com les seves aptituds mentals i físiques;

c) Fer possible que les persones amb discapacitat participin de manera efectiva en una societat lliure.

Situació legal

La nova Llei de Formació Professional aprovada pel Parlament de Catalunya el juny del 2015 reconeix el dret a una adequada formació professional durant 4 anys per a les persones joves d´aquest col·lectiu un cop finalitzada l’etapda de Secundària i el dret a la formació al llarg de la vida.

El Departament d’Ensenyament ha creat i inciat en fase pilot els Itineraris de Formació Específics, de 4 anys i amb pràctiques i formació dual. El curs 2017-18, 16 centres acolliran uns 200 nous alumnes en IFES.

Actuacions a fer

Cobrir el gap de places existents en FP en el menor temps possible.

Desplegar programes formatius al llarg de la vida.

Què fem des de la Ladd?

Donem suport a les mares i pares del Projecte DIDàctica (www.projectedidactica.com) que segueixen treballant perquè hi hagi places per a tothom.

Obrim debat per crear un nou grup de treball en l’àmbit de la Formació Continuada, d’acord a la nova Llei.

També et pot interessar

Formació Professional

El 50% de joves amb discapacitat intel·lectual no tenen accés a places d’FP adequada quan acaben la Secundària i la majoria no en tindran cap més al llarg de la vida.

La formació professional és clau per a la inclusió laboral, social i personal de les persones amb discapacitat intel·lectual. Nois i noies que han superat amb moltes dificultats i esforç l’etapa d’ensenyament obligatòria es troben després amb poques opcions per seguir-se formant.

Hi ha aproximadament unes 2.000 persones joves amb discapacitat intel·lectual lleu i moderada que cada any acaben la secundària i necessiten formació professional, però només existeixen 450 places públiques en els actuals PFIs (750 si hi sumem les privades i concertades). Els que poden, es troben amb uns programes de màxim 2 anys i que els aboca al mercat laboral amb només 21 anys, justament aquestes persones que necessiten més formació per sortir al món a defensar un lloc de treball. Les pràctiques són un element clau per apropar els joves a les empreses (i al revés, perquè les empreses perdin la por a treballar amb aquest col·lectiu)

Afegim-hi que al llarg de la vida hi ha una gran manca de formació continuada per a ells.

Sumem-ho tot i tenim com a resultat una bretxa que cada vegada és més gran entre les persones amb dificultats i les que no en tenen cap. I, a més, explica l’elevadíssima taxa d’atur en el col·lectiu, que és del 90%!

Drets vulnerats

Article 24: Convenció Drets Persones amb Discapacitat
Educació

1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l’educació. Amb la intenció de fer efectiu aquest dret sense discriminació i basant-se en la igualtat d’oportunitats, els estats part han d’assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots els nivells, així com l’ensenyament al llarg de la vida, amb la intenció de:

a) Desenvolupar plenament el potencial humà, el sentit de la dignitat i l’autoestima i reforçar el respecte pels drets humans, les llibertats fonamentals i la diversitat humana;

b) Desenvolupar al màxim la personalitat, els talents i la creativitat de les persones amb discapacitat, així com les seves aptituds mentals i físiques;

c) Fer possible que les persones amb discapacitat participin de manera efectiva en una societat lliure.

Situació legal

La nova Llei de Formació Professional aprovada pel Parlament de Catalunya el juny del 2015 reconeix el dret a una adequada formació professional durant 4 anys per a les persones joves d´aquest col·lectiu un cop finalitzada l’etapda de Secundària i el dret a la formació al llarg de la vida.

El Departament d’Ensenyament ha creat i inciat en fase pilot els Itineraris de Formació Específics, de 4 anys i amb pràctiques i formació dual. El curs 2017-18, 16 centres acolliran uns 200 nous alumnes en IFES.

Actuacions a fer

Cobrir el gap de places existents en FP en el menor temps possible.

Desplegar programes formatius al llarg de la vida.

Què fem des de la Ladd?

Donem suport a les mares i pares del Projecte DIDàctica (www.projectedidactica.com) que segueixen treballant perquè hi hagi places per a tothom.

Obrim debat per crear un nou grup de treball en l’àmbit de la Formació Continuada, d’acord a la nova Llei.

També et pot interessar