Subvencions Centres Especials Treball

La Generalitat va paralitzar des del 2.012 les subvencions destinades a crear nous llocs de treball en CETs. Ho hem impugnat i  en breu hi haurà sentència.

La bona notícia: a la convocatòria de l’any 2017, la Generalitat ja ha esmenat aquesta restricció

Antecedents

La normativa que regula els CETs, és una competència estatal i només la gestió està traspassada a les diferents Comunitats Autònomes. Per aquest motiu les Comunitats no poden modificar el concepte de subvencions que poden rebre els CET a la baixa, només a l’alça. Tot i així, des de l’any 2012 la Generalitat afegeix a les seves convocatòries una limitació econòmica greu: els CETs poden contractar més persones però en canvi no se’ls augmenta la quantitat anual subvencionada, així doncs les noves persones contractades no van acompanyades d’una subvenció com estableix la llei estatal. La conseqüència més directe: s’ha aturat la contractació de les persones amb discapacitat intel·lectual en els CETs, que solen optar per cobrir les noves places o renovar les que es van desocupant amb persones amb una discapacitat física i molt reduïda.

Drets vulnerats

El resultat final és una vulneració del dret al treball del nostre col·lectiu, recollit en l’article Article 27 de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, que sobre el treball i ocupació diu: Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Els estats part han de salvaguardar i promoure l’exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació, i han d’adoptar mesures pertinents, inclosa la promulgació de legislació

Què hem fet des de la Ladd

Hem presentat una impugnació de les següents ordres:

  • Ordre TSF/118/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en els CET(DOGC 1725)
  • Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als CET(DOGC 1725)

Resultat POSITIU!

Arran d’aquestes accions i a la força del col·lectiu en general, el Departament de Treball, afers socials i famílies, a la convocatòria de l’any 2017 ja ha eliminat aquesta restricció.

Per tant, les entitats que així ho sol·licitin poden rebre les subvencions per persona contractada l’any 2017 i 2018.

Des de la LADD continuem amb el procés d’impugnació de les convocatòries dels anys 2012 al 2016, al  Tribunal Superior de Catalunya

Equip de treball: Maite Ruiz / Lola Saballs

Amb la col.laboració de l’advocat: Simeó Miquel

També et pot interessar

Subvencions Centres Especials Treball

La Generalitat va paralitzar des del 2.012 les subvencions destinades a crear nous llocs de treball en CETs. Ho hem impugnat i  en breu hi haurà sentència.

La bona notícia: a la convocatòria de l’any 2017, la Generalitat ja ha esmenat aquesta restricció

Antecedents

La normativa que regula els CETs, és una competència estatal i només la gestió està traspassada a les diferents Comunitats Autònomes. Per aquest motiu les Comunitats no poden modificar el concepte de subvencions que poden rebre els CET a la baixa, només a l’alça. Tot i així, des de l’any 2012 la Generalitat afegeix a les seves convocatòries una limitació econòmica greu: els CETs poden contractar més persones però en canvi no se’ls augmenta la quantitat anual subvencionada, així doncs les noves persones contractades no van acompanyades d’una subvenció com estableix la llei estatal. La conseqüència més directe: s’ha aturat la contractació de les persones amb discapacitat intel·lectual en els CETs, que solen optar per cobrir les noves places o renovar les que es van desocupant amb persones amb una discapacitat física i molt reduïda.

Drets vulnerats

El resultat final és una vulneració del dret al treball del nostre col·lectiu, recollit en l’article Article 27 de la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, que sobre el treball i ocupació diu: Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Els estats part han de salvaguardar i promoure l’exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant l’ocupació, i han d’adoptar mesures pertinents, inclosa la promulgació de legislació

Què hem fet des de la Ladd

Hem presentat una impugnació de les següents ordres:

  • Ordre TSF/118/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en els CET(DOGC 1725)
  • Ordre TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als CET(DOGC 1725)

Resultat POSITIU!

Arran d’aquestes accions i a la força del col·lectiu en general, el Departament de Treball, afers socials i famílies, a la convocatòria de l’any 2017 ja ha eliminat aquesta restricció.

Per tant, les entitats que així ho sol·licitin poden rebre les subvencions per persona contractada l’any 2017 i 2018.

Des de la LADD continuem amb el procés d’impugnació de les convocatòries dels anys 2012 al 2016, al  Tribunal Superior de Catalunya

Equip de treball: Maite Ruiz / Lola Saballs

Amb la col.laboració de l’advocat: Simeó Miquel

També et pot interessar