Procesos de valoracions

A partir de les valoracions es defineixen els suports que una persona necessita en els diferents àmbits de la vida.

Les valoraciones són importants, ja que permet a la persona accedir al recurs que necessita en materia d’escolaritat, formació professional, treball, habitatge…

Els procesos de valoració han d’estar centrats en la persona, han de ser revisables si les situacions es modifiquen i han de basar-se en criteris homogenis per a tothom (no poden dependre de l’avaluador/a o de la situació de recursos disponibles)

El sistema de valoracions a Catalunya és bàsicament el mateix que es va implantar als anys 80 i la sensació de moltes famílies és de que una valoració depèn massa del lloc, moment i persona que l’està fent.

La LADD ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, amb l’objectiu de determinar sobre quins criteris i amb quines metodologies es realitzen les valoracions, evaluar-ho i per propostes conjuntes al Govern de la Generalitat si s’escau.

També et pot interessar

Procesos de valoracions

A partir de les valoracions es defineixen els suports que una persona necessita en els diferents àmbits de la vida.

Les valoraciones són importants, ja que permet a la persona accedir al recurs que necessita en materia d’escolaritat, formació professional, treball, habitatge…

Els procesos de valoració han d’estar centrats en la persona, han de ser revisables si les situacions es modifiquen i han de basar-se en criteris homogenis per a tothom (no poden dependre de l’avaluador/a o de la situació de recursos disponibles)

El sistema de valoracions a Catalunya és bàsicament el mateix que es va implantar als anys 80 i la sensació de moltes famílies és de que una valoració depèn massa del lloc, moment i persona que l’està fent.

La LADD ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, amb l’objectiu de determinar sobre quins criteris i amb quines metodologies es realitzen les valoracions, evaluar-ho i per propostes conjuntes al Govern de la Generalitat si s’escau.

També et pot interessar